Roozemond [+] De Haan in het nieuws

Vrijspraak voor verdenking grootschalige fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB)

“Vijf verdachten integraal vrijgesproken die verdacht werden van het plegen van grootschalige fraude”

Vrijspraak voor verdenking grootschalige fraude

10 februari 2023

In: R+DH in de Media

#vrijspraak

Den Haag, 10 februari 2023

Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag vijf verdachten integraal vrijgesproken die verdacht werden van het plegen van grootschalige PGB-fraude. De hoofdverdachte is een bedrijf dat zorg aanbiedt. In de periode van 2012 tot en met 2017 declareerde de zorgaanbieder kosten voor de door haar verleende (langdurige) zorg. De zorgaanbieder werd verweten dat zij in die periode facturen had vervalst doordat het gedeclareerde zorggeld niet overeenstemde met de werkelijk verleende zorg.

De zorgaanbieder declareerde in de periode van medio 2012 tot en met 2014 de door haar verleende (langdurige) zorg aan cliënten (budgethouders). Van 2015 tot medio 2017 declareerde zij zorgkosten aan zorgkantoren en de Sociale Verzekeringsbank. In totaal ging het om een gedeclareerd bedrag van ruim één miljoen euro.

Het hof oordeelt dat voor zover facturen daadwerkelijk vals waren, er geen sprake is geweest van het oogmerk van misleiding. Dit komt doordat de organisatie regelmatig overleg had met zorgkantoren over de wijze van factureren en vervolgens, daar waar nodig, correcties maakte. De zorgkantoren voerden ook controles uit, waaronder huisbezoeken, en de facturen werden na goedkeuring steeds uitbetaald. De zorgaanbieder is daarom vrijgesproken van het plegen van valsheid in geschrift en -het daaraan verbonden- witwassen en verduistering. Ook is de organisatie vrijgesproken van het niet op een juiste wijze voeren van haar bedrijfsadministratie. Deelname aan een criminele organisatie kon daardoor ook niet worden bewezen.

Vanwege de integrale vrijspraak van de organisatie zijn de vier andere verdachten die aan de zorgaanbieder waren verbonden ook vrijgesproken.

De rechtbank Rotterdam sprak alle verdachten eerder grotendeels vrij.

NOORD HOLLANDS DAGBLAD

Bestuurders van zorginstelling RegioZorgWest vrijgesproken van fraude: ’Onduidelijke instructies over wijze van declareren’

Het Haagse gerechtshof heeft twee zorgbestuurders van RegioZorgWest, werkzaam in onder meer Zaandam en Purmerend, vrijgesproken van fraude met persoonsgebonden budgetten voor jongeren.

Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep dat de mannen alsnog een celstraf van 2,5 jaar zouden krijgen, maar het hof vindt dat ze niet opzettelijk gesjoemeld hebben met zorggeld. Ze kregen van de instanties onduidelijke instructies over de wijze van declareren.

Bedankt voor het lezen van Noordhollands Dagblad

De mannen uit IJmuiden en Hillegom werden beschuldigd van valsheid in geschrifte, witwassen, deelname aan een criminele organisatie, en het voeren van een gebrekkige administratie. De rechtbank vond in 2020 alleen het laatste bewezen. Voor de fouten in de administratie kregen ze een boete van twintigduizend euro. Daarvan zijn de verdachten in hoger beroep echter ook vrijgesproken.

Onder de maat

RegioZorgWest leverde 24-uurszorg aan jongeren met een verstandelijke beperking of een psychische stoornis, vooral in panden in Zaandam, maar later ook in Purmerend, Alkmaar en Utrecht. Beide verdachten startten in 2012 het zorgbureau. In 2016 begon de inspectie een onderzoek naar aanleiding van klachten van de gemeente Zaanstad dat de geleverde zorg aan de jongeren onder de maat was.

De gemeente haalde jongeren weg bij RegioZorgWest, en plaatste ze elders. Sommige jongens die er woonden, zouden zich bij gebrek aan begeleiding schuldig hebben gemaakt aan misdragingen als straatroven en fietsendiefstallen, aldus de gemeente.

Onduidelijk

In 2020 bepaalde de rechtbank dat declaraties die RegioZorgWest bij het zorgkantoor ingediend had inderdaad niet volledig klopten. Omdat er geen sprake was opzettelijke misleiding, gingen beide verdachten toch grotendeels vrijuit. Het zorgkantoor gaf, zo meende de rechtbank, zelf onduidelijke instructies over de wijze waarop moest worden gedeclareerd door RegioZorgWest.

Het Haagse gerechtshof komt in het hoger beroep tot dezelfde conclusie. Daarnaast vindt het hof dat er geen sprake was van een gebrekkige administratie. Daarom hoeven beide zorgbestuurders ook geen boete meer te betalen. Bovendien zijn de bedrijven waaraan ze leiding gaven door het hof vrijgesproken.

Boodschappen en huur

De twee bestuurders werden in september 2017 opgepakt. Justitie beschuldigde hen destijds van fraude voor een bedrag van 4 miljoen euro, en liet beslag leggen op woningen, auto’s en bankrekeningen. De bestuurders declareerden volgens het OM sinds 2012 voor tientallen jongeren meer zorg dan in werkelijkheid werd gegeven. Daarbij zou pgb-geld gebruikt zijn voor zaken die niets met zorg te maken hebben, zoals boodschappen en de huur van panden.

RegioZorgWest werd in 2017 opgeheven.

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Contact opnemen
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×