Een specialist nodig? 030 – 272 45 00

Roozemond [+] De Haan in het nieuws

Vul hier een pakkende titel in

“Na vijf jaar is er een einde gekomen aan de slepende rechtszaak tussen de gemeente Nijmegen en de zorgbedrijven van de Rigtergroep. Nijmegen was met deze zaak een van de eerste gemeenten die naar de rechter stapte om zorgfraude aan te pakken, maar kwam van een koude kermis thuis. Nadat de Rigtergroep in hoger beroep ging, kwam het onlangs bij het gerechtshof tot een schikking. Een terugblik op een slopend proces met alleen maar verliezers.”

Vijf jaar procederen voor een teleurstellende schikking: zo moeilijk is het om zorgfraude aan te pakken (update 1 september)

2 september 2022

In: NieuwsberichtenR+DH in de Media

#stafrecht#Zorgfraude

Na vijf jaar is er een einde gekomen aan de slepende rechtszaak tussen de gemeente Nijmegen en de zorgbedrijven van de Rigtergroep. Nijmegen was met deze zaak een van de eerste gemeenten die naar de rechter stapte om zorgfraude aan te pakken, maar kwam van een koude kermis thuis. Nadat de Rigtergroep in hoger beroep ging, kwam het onlangs bij het gerechtshof tot een schikking. Een terugblik op een slopend proces met alleen maar verliezers.

In de ochtend van 10 juli 2017 zitten burgemeester Hubert Bruls en wethouder Bert Frings op het Nijmeegse stadhuis aan tafel met Monique Neuféglise, directeur/eigenaar van de zorgbedrijven Rigter bv en R2 bv. Het is geen gezellig gesprek: beide partijen hebben hun advocaat meegenomen.

De gemeente meldt dat een onderzoek naar de declaraties van de bedrijven van Neuféglise een ‘omvangrijk oneigenlijk gebruik van persoonsgebonden budgetten aan het licht heeft gebracht’. Op vijf woonzorglocaties woonden ruim zestig psychiatrisch en licht verstandelijk beperkte cliënten. Zij betaalden de zorg uit hun persoonsgebonden budget (pgb), verstrekt door de gemeente. Maar volgens de gemeente kregen zij structureel minder zorg dan dat er volgens de facturen zou zijn geleverd. Neuféglise zou daarmee willens en wetens misbruik hebben gemaakt van zorggelden.

Neuféglise en haar advocaat horen de beschuldigingen aan, maar hebben op dat moment het ‘Onderzoeksrapport Rigter Groep’ waarin de bevindingen staan nog niet kunnen lezen. De boodschap komt dan ook hard aan: de gemeente heeft aangifte gedaan tegen het zorgbedrijf en eist een bedrag van 1,8 miljoen euro.

Na vijf minuten staan Neuféglise en haar advocaat weer buiten. Neuféglise herinnert zich nog dat haar advocaat bij het weggaan opmerkt dat de zaak geen stand zal houden, waarop Bruls naar hem zwaait en zegt: ‘Dat zien we dan wel weer.’

Tegen het einde van de ochtend krijgt de Rigtergroep, zoals de gemeente het bedrijfsconcern in het dossier noemt, het rapport overhandigd. Een paar uur later presenteert de gemeente de bevindingen aan de pers en op de website van de gemeente.

Het college voert per direct een cliëntenstop in en gaat voor de veertig cliënten die de Rigtergroep op dat moment onder haar hoede heeft op zoek naar een nieuwe locatie.

Het is het startschot een van de eerste rechtszaken in Nederland van een gemeente tegen een zorgaanbieder wegens zorgfraude, sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor de Wmo en uitvoering van de Jeugdwet. Een rechtszaak die ruim vijf jaar zal duren.

Eerste controles

De gemeente startte haar onderzoek naar de declaraties van de Rigtergroep in mei 2016. Er lag toen al een rapport over de kwaliteit van zorg van het bedrijf op tafel waarin de Inspectie voor de Gezondheidszorg (tegenwoordig onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)) constateerde dat de inzet van het personeel en de urenregistraties tekortschoten.

In januari 2017 bezoeken de gemeentelijke toezichthouders vijf locaties voor beschermd wonen van de Rigtergroep. Zij spreken met cliënten en medewerkers en vorderen bedrijfsgegevens en de administratie van het bedrijf.

En dan is daar, vijf maanden later, het onderzoeksrapport. Een document van 123 bladzijden op basis waarvan de gemeente concludeert dat meerdere bv’s van de Rigtergroep structureel minder zorg aan cliënten hebben verleend dan dat er werd gedeclareerd. Voor de gemeente is dit rapport aanleiding om aangifte te doen van zorgfraude.

De Rigtergroep is furieus en beweert dat het rapport bol staat van onjuistheden, aannames en ongefundeerde, belastende uitlatingen. Rigter doet op haar beurt aangifte tegen de gemeente Nijmegen wegens smaad en laster en eist 8 ton van de gemeente.

Cliënten die beschermd wonen betalen vanuit hun persoonsgebonden budget (pbg) zo’n 2500 tot 5500 euro per maand aan de woonzorginstelling. Ze betalen een vast bedrag per maand voor 24-uurszorg, maar de meest gehoorde klacht van cliënten is dat ze er maar een paar uur individuele zorg per week voor terug krijgen. Zorgaanbieders brengen hier tegenin dat er altijd een begeleider aanwezig is op de woonlocatie en dat die beschikbaarheid ook betaald moet worden.

Dit conflict speelt ook in de zaak van de gemeente Nijmegen tegen de Rigtergroep. Volgens advocaat Gerrit Jan Pulles, die de Rigtergroep in de beginfase bijstond, snapt de gemeente de zorgregelgeving niet. Hij won voor Rigter al eerder rechtszaken tegen zorgkantoor VGZ waarin de rechter concludeerde: ‘Als er 24 uur per dag zorgverleners (op afstand) aanwezig of beschikbaar zijn en als er op geplande en ongeplande momenten zorg wordt verleend, kun je redelijkerwijs niet van een zorgverlener verwachten dat er facturen worden aangeleverd die per individuele zorgfunctie gespecificeerd zijn naar dagen waarop is gewerkt, het aantal te betalen uren, dagdelen of etmalen.’

Ook Jaap-Willem Roozemond, de huidige advocaat van de Rigtergroep, won al twee keer eerder op dit punt een rechtszaak. Hij wist in 2018 via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de hand te leggen op een document uit 2014 waarin het Zorginstituut Nederland (ZIN) beschrijft dat het een ‘geaccepteerd’ verschijnsel is dat wooninitiatieven een vast bedrag per maand in rekening brengen. In de Nijmeegse zaak werd dit document te laat ingebracht waardoor de rechtbank hier geen uitspraak over deed.

Lees verder via de link

Betrokken advocaat

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Contact opnemen
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×