Een specialist nodig? 030 – 272 45 00

Roozemond [+] De Haan in het nieuws

OM slaat de plank mis in zorgfraude zaak

“Een boete van de 5e categorie is overigens slechts toegestaan van maximaal EUR 90.000 op grond van art. 225 Sr. ”

OM slaat de plank mis in zorgfraude zaak

30 mei 2022

In: R+DH in de Media

#afroomboete#artikel 225 Wetboek van strafrecht#artikel 326 Wetboek van strafrecht#boete#Fraude#oplichting#strafrechtadvocaat#valsheid in geschrift#Zorgfraude

Het OM treedt op tegen zorgfraude en eist flinke gevangenisstraffen en geldboete

Reactie verdediging advocaat Jaap-Willem Roozemond

Het OM heeft een boete geëist van 740.000 EURO gebaseerd op een vermeend fraudebedrag van circa EUR 900.000. Er zijn echter maar een zestal facturen op de tenlastelegging opgenomen op grond van valsheid in geschrifte (art. 225 Sr). Deze facturen vertegenwoordigen een bedrag van circa EUR 60.000. Het OM kan deze hoge boete helemaal niet eisen. Op grond van art. 225 Sr. is slechts een boete van de 5e categorie toegestaan van maximaal EUR 90.000. Het OM slaat de plank dan ook mis door een niet toegestane boete te eisen en te stellen dat er sprake is van een benadeling van meer dan EUR 900.000, terwijl ze vervolgd voor EUR 60.000. Blijkbaar probeerde het OM meer geld ‘af te pakken’ dan waar het voor vervolgde. We schreven hier reeds eerder over. Dit wordt ook wel de zogenoemde afroomboete genoemd.

Hieronder treft u een overzicht van de te eisen boetes in 2022:

Categorie Maximale geldboete in euro’s
1e categorie € 450
2e categorie € 4.500
3e categorie € 9.000
4e categorie € 22.500
5e categorie € 90.000
6e categorie € 900.000

 

Artikel 225 van het Wetboek van strafrecht laat maar een boete van de 5e categorie toe:

1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Voor oplichting geldt ook de 5e categorie:

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 

PERSARTIKEL OM

Op 18 mei diende een zorgfraudezaak in de rechtbank van Rotterdam. Tegen drie van de vier verdachten eist het Openbaar Ministerie 24 maanden gevangenisstraf en ontzetting van het recht tot uitoefening van een beroep in de zorgverlening. Tegen de andere verdachte 15 maanden gevangenisstraf en tegen de organisatie die was opgezet ten behoeve van de fraude een geldboete van 740.000 euro. De verdachten komen uit Utrecht en Amersfoort.Geld bestemd voor zorg in handen fraudeursDe afgelopen jaren is de regio Midden-Nederland verschillende malen opgeschrikt door fraude met zorggelden. De werkwijze van de fraudeurs verschilde in meer of mindere mate. Maar de uitkomst is telkens gelijk: geld dat bestemd was voor zorg kwam in de zakken van de fraudeurs terecht. Het OM ziet een werkwijze waarbij het zorggeld op basis van valse facturen wordt betaald aan branchevreemde organisaties, malafide uitzendbureaus of niet bestaande bedrijven waarna het geld contant wordt gemaakt en in de zakken van de fraudeurs verdwijnt. De valse facturen zouden de fraudeurs vervolgens richting zorgverzekeraars en/of toezichthouders kunnen gebruiken als verantwoording dat de zorg daadwerkelijk was geleverd.Schaamteloze fraudeIn totaal is er vanuit de opgezette organisatie op deze manier 923.823 euro aan zorggeld weggevloeid. Dit bedrag is uitbetaald aan dertien bedrijven die branche vreemde activiteiten verrichten en/of geen personeel in dienst hadden. “De facturen blonken uit in vaagheid: zij vermeldden niet waaruit de aan de organisatie verleende zorgdiensten zouden hebben bestaan, hoeveel van die diensten geleverd zouden zijn en tegen welk tarief. En ook in de administratie zijn geen bijlagen, afspraken of andere informatie ter onderbouwing van de facturen aangetroffen. De facturen en het opnemen daarvan in de administratie had kortom maar één doel: het op papier creëren van een werkelijkheid die op geen enkele wijze correspondeerde met de reële werkelijkheid.”, aldus de officier van justitie.ZorgfraudeFraude met zorggelden leidt tot een afname van het maatschappelijk draagvlak voor het Nederlandse zorgstelsel, wat er uiteindelijk voor zorgt dat mensen, die zorg nodig hebben, daarvan verstoken zullen blijven.Bron: OM

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Contact opnemen
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×