“Daarom wordt de vordering van Zilveren Kruis in de civiele procedure – het terugbetalen van 3.444.201,- euro – afgewezen.”

Fundament Dragers in Zorg hoeft zorgkantoor niet terug te betalen

5 november 2022

In: R+DH in de Media

#afwijzing miljoenen vordering#civiele advocaat fraude zaken

Zorginstelling Fundament uit Utrecht hoeft zorgkantoor Zilveren Kruis niet terug te betalen ook al vindt Zilveren Kruis dat Fundament fraudeerde met PGB-gelden. Dat is de uitkomst van een jarenlange  procedure die aanhangig was bij de rechtbank Midden-Nederland tussen Zilveren Kruis en Fundament. Fundament en haar vennoten werden bijgestaan door mr. Arjan de Haan

 

Foto: Mediatheek Rijksoverheid | Loes van der Tang

3,5 miljoen aan zorggeld

Het zorgbedrijf Fundament en de eigenaar van het bedrijf zijn in 2020 veroordeeld voor valsheid in geschrift en verduistering. In die strafrechtelijke procedure oordeelde de rechtbank dat het bedrijf te veel (zorg)uren declareerde en het PGB-geld van de cliënten naar eigen inzicht besteedde. Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld, die procedure loopt nog.
Zilveren Kruis keerde als uitvoerder van de overheid PGB-gelden (een soort subsidie) aan mensen met een zorgbehoefte uit. Zij konden met dit geld zelf een zorgverlener inschakelen en betalen. Zilveren Kruis heeft beslist dat deze mensen te goeder trouw Fundament hadden ingeschakeld om zorg te verlenen. In een civiele procedure eist Zilveren Kruis nu dat Fundament bijna drie en een half miljoen euro terug moet betalen: het geld dat dit zorgkantoor in 2012, 2013 en 2014 uitkeerde aan de mensen die daarmee Fundament betaalden.

Brief aan verzekerden

Fundament leverde zorg aan bijna 100 mensen die een uitkering kregen van Zilveren Kruis. Het zorgkantoor verlangde in eerste instantie van deze mensen dat zij die uitkering persoonlijk terugbetaalden. Fundament had immers, zo concludeerde Zilveren Kruis, de zorg niet volgens de regels geleverd waardoor het geld van Zilveren Kruis niet goed besteed was. In 2016 echter stuurde het zorgkantoor de betrokken mensen een brief waarin stond dat zij geen geld terug hoeven te betalen. Daarnaast vroeg Zilveren Kruis in diezelfde brief toestemming aan deze mensen om namens hen de vordering op Fundament over te nemen.

Zilveren Kruis deed toezegging en heeft geen eigen schade aangetoond

De rechtbank oordeelt dat met die brief Zilveren Kruis de ‘onvoorwaardelijke en ondubbelzinnige’ toezegging deed dat de betrokken personen zelf geen geld terug hoeven te betalen, ongeacht de vraag of zij toestemming geven dat Zilveren Kruis de vordering op Fundament mag overnemen. Wanneer de betrokkenen geen geld terug hoeven te betalen, lijden zij geen schade door toedoen van Fundament en kan het zorgkantoor dus ook geen schade namens die betrokkenen op Fundament verhalen. Ook is niet gebleken dat Zilveren Kruis als gevolg van de handelwijze van Fundament zelf schade heeft geleden die zij rechtstreeks op Fundament zou kunnen verhalen. Zilveren Kruis betaalde dit PGB-geld niet uit het eigen vermogen, maar kreeg dit als subsidie van de overheid. En niet is gebleken dat Zilveren Kruis als gevolg van de gestelde fraude de subsidie aan de overheid moet terugbetalen. Er is dus geen schade voor het zorgkantoor. Daarom wordt de vordering van Zilveren Kruis in de civiele procedure – het terugbetalen van 3.444.201,- euro – afgewezen.

Klik op de onderstaande link om de uitspraak te lezen:

Met groot succes heeft mr. Arjan de Haan Fundament bijgestaan. Als u vragen heeft over deze zaak, kunt u uiteraard contact met hem opnemen.

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Contact opnemen
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×