Roozemond [+] De Haan in het nieuws

De verzekeraar heeft een zaak bij de Gerechtshof in Arnhem verloren.

“De verzekeraar heeft een zaak bij de Gerechtshof in Arnhem verloren.”

Tielenaar Cok van den Heuvel hoeft verzekeraar VGZ geen 182.000 euro terug te betalen

30 augustus 2023

In: NieuwsberichtenR+DH in de Media

#Fraude#gerechtigheid#gerechtshof#procedures gewonnen#rechtbank#Zorgfraude

Tielenaar Cok van den Heuvel hoeft als voormalig eigenaar van zorgverlener Job Lanceer geen 182.000 euro terug te betalen aan VGZ. De verzekeraar heeft een zaak bij de Gerechtshof in Arnhem verloren.

De advocaat in deze zaak was Arjan de Haan die dit mooie succes heeft behaald.

Het gerechtshof overwoog:

3 .5 Het hof stelt het volgende voorop. Alle werkzaamheden waarvoor Van den Heuvel facturen aan de budgethouders stuurde, heeft hij verricht in ·zijn hoedailigheid vah bestuurder van Job Lanceer. Dat betekent dat zijn handelen beoordeeld moet worden aan de hand van de verzwaarde maatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid. Voor het aannemen van een zodanige aansprakelijkheid is vereist dat aan Van den Heuvel persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt . 2 Het hof ziet geen reden om het handelen van Van den Heuvel ‘los van zijn aansprakelijkheid als bestuurder’ te beoordelen naar de gewone regels van onrechtmatige daad. Het gaat immers om de vraag of Van den Heuvel bij zijn taakvervulling als bestuurder van Job Lanceer onrechtmatig heeft gehandeld 3 • Dat hij die werkzaamheden (ook) privé of in een andere hoedanigheid heeft verricht, is gesteld noch gebleken.

Van den Heuvel heeft gemotiveerd betwist dat de budgethouders niet alle gedeclareerde zorg hebben ontvangen. Volge1is Van den Heuvel heeft hij zelfs (veel) meer zorg verleend.

Van den Heuvel heeft in de processtukken en ook op de mondelinge behandeling uiteengezet dat hij zorg verleende áan cliënten die behoorlijk geestelijk beschadigd waren, suïcidale gedachten hadden, ernstige gedragsproblemen en verslaafd waren aan verdovende middelen. Het waren volgens Van den Heuvel cliënten van de zwaarste categorie. Zij moesten op de gekste momenten van de dag, vaak ook in de nacht, ondersteund worden. Hij heeft als voorbeelden hiervan aangehaald de vele uren zorg die hij heeft besteed aan de budgethouders.

Tegenover deze gemotiveerde betwisting heeft VGZ onvoldoende ingebracht, zodat ook dit verwijt niet is komen vast te staan.

Voor het gehele artikel van de Gelderlander en het AD klik op de onderstaande bronnen.

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Contact opnemen
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×