“Wij hebben veel ervaring in het reconstrueren van de feitelijk gang van zaken, zodat we de juiste context kunnen schetsen voor de rechtbank of het gerechtshof”

Strafbare oplichting of slecht ondernemerschap?

26 januari 2022

In: BlogBlog - Bestuurdersaansprakelijkheid en fraudeBlog - Strafrecht

Een strafzaak tegen een onderneming wordt beoordeeld in de context waarbinnen die onderneming handeldrijft. Er gelden voor elke branche wet- en regelgeving. Ook zijn de gebruiken binnen een branche belangrijk. Als advocaten houden wij dan ook ontwikkelingen in de branches waarin wij actief zijn bij.

Een voorbeeld is een zaak die diende in de rechtbank van Utrecht:

De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of bij de ten laste gelegde gedragingen sprake is van slecht ondernemerschap of van oplichting. Dat een bouwbedrijf een overeenkomst niet nakomt, is op zichzelf geen oplichting. Van een strafbare oplichting kan alleen worden gesproken als men door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid door listige kunstgrepen of een samenweefsel van verdichtsels iemand beweegt tot bijvoorbeeld de afgifte van geld.

Bij de oplichtingsmiddelen die bestaan uit het aannemen van een valse naam of een valse hoedanigheid gaat het erom dat het handelen van de verdachte ertoe kan leiden dat bij de ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven wordt geroepen met betrekking tot de persoon van de verdachte, waarbij die onjuiste voorstelling van zaken in het leven wordt geroepen om daarvan misbruik te maken.

Dat iemand zich in strijd met de waarheid als bonafide ondernemer voordoet, betekent op zichzelf genomen nog niet dat hij een valse hoedanigheid aanneemt en oplichting pleegt. Voor het aannemen van een valse hoedanigheid moet er meer zijn dan een enkele leugen. [benadeelde 9] als zich een bijkomende omstandigheid voordoet, komt oplichting als bedoeld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht in beeld.

Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat ook de maatschappelijke context waarin de verdachte heeft gehandeld van belang kan zijn bij de beoordeling van de vraag of sprake is van het oplichtingsmiddel van het aannemen van een valse hoedanigheid. Daarbij kan in aanmerking worden genomen of door de verdachte misbruik wordt gemaakt van een in het maatschappelijk verkeer geldend gedragspatroon. Van belang is dus ook het verwachtingspatroon dat wordt gevormd door de algemeen aanvaarde gebruiken in de betreffende branche. Is op een bedrieglijke wijze gebruik gemaakt van dit verwachtingspatroon door zich voor te doen als bonafide wederpartij, dan is sprake van het aannemen van een valse hoedanigheid. Is het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk dat men op basis van goed vertrouwen handelt omdat de wederpartij bepaalde specifieke kennis en expertise heeft, dan levert het op bedrieglijke wijze handelen in strijd met dat verwachtingspatroon het aannemen van een valse hoedanigheid op.

Roozemond [+] De Haan advocaten staan veel ondernemingen en leidinggevenden bij die verdacht worden van een strafbaar feit. Wij hebben veel ervaring in het reconstrueren van de feitelijk gang van zaken, zodat we de juiste context kunnen schetsen voor de rechtbank of het gerechtshof. Ook zijn wij goed in staat om de problemen van de praktijk duidelijk te maken, wat geregeld tot een vrijspraak leidt. Neem vrijblijvend contact met ons op om uw probleem te bespreken.

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Contact opnemen
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×