Een specialist nodig? 030 – 272 45 00

Levensdelicten in de zorg

24 januari 2022

In: BlogBlog - Strafrecht in de zorg

Moord: vergiftiging

De afgelopen jaren zijn er regelmatig zaken geweest waarin een verdenkging was van een levensdelict in de zorg. Een bekende zaak, is de zaak tegen Lucia de Berk. Zij werd verdacht van zeven moorden en drie pogingen tot moord. Uiteindelijk werd zij na een herzieningsprocedure vrijgesproken, terwijl zij eerst nog veroordeeld werd tot een levenslange gevangenisstraf met TBS. Er was gebruik gemaakt van statistisch bewijs. Er werd kortweg gezegd, als twee moorden bewezen zijn, dan kunnen de andere moorden rekenkundig bezien ook bewezen worden verklaard. Uiteindelijk hield deze redenering geen stand.

Dood door schuld: patiënt mishandelen met de dood tot gevolg

Een andere uitspraak is de vrijspraak van een verpleegkundige, die werd verdacht van dood door schuld. Zij werd verdacht van dood door schuld door het slachtoffer te duwen waardoor het slachtoffer is overleden. Uiteindelijk kwam het gerechtshof tot een vrijspraak, omdat de verklaringen van de getuigen uiteenlopend waren en ingekleurd waren. Ook was het verband tussen de beschuldiging van de val en de dood niet een gegeven. De verpleegkundige werd vrijgesproken.

Door door schuld: een verkeerd medicijn toedienen

Een zaak die wel tot een veroordeling kwam, is de zaak tegen een verpleegkundige die een verkeerd medicijn had toegediend, wat tot de dood heeft geleid. Hier werd de aanmerkelijke schuld aangenomen. De verpleegkundige werd verweten:

– nagelaten bij het pakken van een medicatiespuit met bereide medicatie uit de medicatieruimte de sticker met de naam van de patiënt en/of het medicijn (voldoende) te controleren en/of

– nagelaten de aanwezigheid van een (noodzakelijk) gele sticker, welke attendeert op de toedieningswijze ‘epiduraal’, op die medicatiespuit (voldoende) te controleren en/of

– op de kamer van die [slachtoffer] , bij het scannen van het etiket van die medicatiespuit en/of de polsband van die [slachtoffer] de waarschuwingspop-up van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) handmatig overschreven en/of weggeklikt en/of overruled en/of

– de medicatie handmatig ingevoerd en/of als reden ingevoerd dat de barcode niet gescand kon worden en/of (vervolgens) op oké gedrukt en/of

– nagelaten bij het aansluiten van die medicatiespuit op de epiduraal spuitinfusor een tweede verpleegkundige deze stap te laten controleren en/of

– die medicatiespuit (met daarin morfine in plaats van de voorgeschreven ropivacaïne) aangesloten op de epiduraal spuitinfusor en/of gestart,

waardoor die [slachtoffer] geïntoxiceerd is geraakt met morfine en het aan haar schuld te wijten is dat [slachtoffer] is overleden.

De omstandigheden van dit geval maakten dat er een taakstraf is opgelegd van 80 uur met een proeftijd van 1 jaar. De reden is dat:

Verder zijn de gevolgen van de medicatiefout ook voor verdachte ingrijpend geweest. Gevolgen die zij niet heeft gewild, maar die wel aan haar schuld te wijten zijn. Zij moet verder, in de wetenschap dat het slachtoffer door haar handelen is overleden. Verder is haar contract niet verlengd, heeft zij een jaar niet kunnen werken en moest zij delen van haar opleiding daarom opnieuw doen. Het grote tijdsverloop tussen haar eerste verhoor en de uiteindelijke strafrechtelijke afdoening is groot geweest en de redenen daarvan zijn haar grotendeels niet toe te schrijven; de redelijke termijn van afdoening binnen 2 jaar is overschreden.

Ook is er geen beroepsverbod opgelegd:

Vanwege de aaneenschakeling van onzorgvuldigheden die hebben geleid tot de toediening van verkeerde medicatie kan een beroepsverbod worden overwogen. De rechtbank heeft daarover nagedacht, ook al heeft de officier van justitie geen beroepsverbod geëist. Vraag blijft immers hoe verdachte de fatale medicatiefout heeft kunnen maken, terwijl ze deze op meerdere momenten en met de minste inspanning had kunnen en moeten voorkomen.

De rechtbank zal alles afwegend echter geen verbod opleggen. De redenen daarvoor zijn het forse tijdsverloop, het feit dat verdachte delen van haar opleiding opnieuw heeft gevolgd, en het feit dat zij op haar huidige werkplek als verpleegkundige volgens haar werkgever goed functioneert.

Roozemond [+] De Haan zijn specialisten in de zorg. Als u verdacht wordt van een strafbaar feit in de zorg, neem dan direct contact op voor professionele bijstand.

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Contact opnemen
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×