Een specialist nodig? 030 – 272 45 00

“Roozemond [+] De Haan heeft veel ervaring met inspectiezaken van de NVWA”

Bezint eer ge verstuurd!

26 januari 2022

In: BlogBlog - Bestuurdersaansprakelijkheid en fraudeBlog - Strafrecht

#inspectie#NVWA

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit had aan een bedrijf gevraagd of zij steekproefsgewijs het kwikgehalte in zwaardvis controleerde. De manager ging hiervan uit en heeft per ongeluk een testuitslag naar de NVWA gestuurd, die niet bleek te zijn gehouden. Toen hij hierachter kwam, heeft hij dit laten weten aan de NVWA door een mail te sturen. De vraag is of er sprake is van gebruik van een valse testuitslag en of door de correctiemail van de manager er nog wel sprake is van valsheid in geschrifte.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat er wel sprake is van valsheid in geschrifte. De Hoge Raad oordeelde:

Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte een bestand heeft gemaakt met daarin opgenomen een niet-bestaande testuitslag voor zwaardvis, dat de verdachte dit bestand heeft opgeslagen onder de naam ‘zwaardvis’, dat de verdachte naar aanleiding van een verzoek van de NVWA een document met de naam ‘zwaardvis’ heeft geconverteerd naar een PDF-bestand, dat de verdachte niet heeft gecontroleerd of dit document een echt en onvervalst analyserapport betrof en dat de verdachte het PDF-bestand aan de NVWA heeft verzonden. Daarnaast heeft het hof, mede gelet op de bewijsvoering, in aanmerking genomen dat in de jaren 2015-2017 door [B] B.V. alleen tonijn en geen zwaardvis is getest en dat de verdachte de persoon bij uitstek was binnen het bedrijf die zich bezighield met de voedselkwaliteit. Op grond van deze vaststellingen heeft het hof niet onbegrijpelijk geoordeeld dat de verdachte ten tijde van het versturen van het document bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij een vervalst document, als ware het echt en onvervalst, naar de NVWA zou sturen. Daaraan doet, anders dan het cassatiemiddel betoogt, niet af – zoals namens de verdachte is aangevoerd – de enkele omstandigheid dat de verdachte, nadat hij het PDF-bestand had verzonden, aan de NVWA heeft laten weten dat hij abusievelijk het verkeerde document had toegezonden.

Als de NVWA uw bedrijf controleert, dan kunt u altijd ons inschakelen om het proces te begeleiden. Dit kan op de achtergrond gebeuren, zodat er zorgvuldig wordt voldaan aan de wet- en regeling zonder dat u strafrechtelijk aansprakelijk wordt gehouden. U kunt vrijblijvend contact opnemen met Roozemond [+] De Haan. Wij hebben veel ervaring met inspectiezaken van de NVWA.

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Contact opnemen
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×