Een specialist nodig? 030 – 272 45 00

Asbestsanering en strafrecht: bezint eer ge begint!

1 februari 2022

In: Blog

Inmiddels zijn er door de jaren heen veel strafzaken geweest over het aanbieden van asbesthoudende materialen en het saneren ervan.

Daar zitten ook tragische gevallen bij waarbij veel onvoorziene omstandigheden een rol spelen, zoals uit de volgende uitspraak volgt:

Verdachte heeft het schip genaamd “ [het schip] ” in mei 2014 in eigendom verkregen. Het was de bedoeling om het schip te refitten en uiteindelijk weer in de vaart te nemen.5 [naam 2] was de (leerling) projectleider van dit project.6 Voor de eigendomsoverdracht heeft [bedrijf 1] in Frankrijk een asbestinventarisatie uitgevoerd van het schip. Daarbij is asbest aangetroffen in de motorruimte.7 Hiervan is op 25 november 2013 een asbestinventarisatierapport opgesteld.8 Het was [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en [naam 2] bekend dat in het schip asbest zat.9

Nadat het schip in Makkum was aangekomen, is nogmaals een inventarisatie gedaan in de machinekamer. Daarbij is spuitasbest aangetroffen.10 Hiervan is op 22 oktober 2014 door [bedrijf 2] een asbestinventarisatierapport opgesteld.11 Vervolgens is een asbestsanering gedaan van de machinekamer. Omdat werd vermoed dat er meer asbest in het schip zat, is uitvoerig onderzoek gedaan buiten de machinekamer.12 Hiervan zijn op 26 maart 2015 en 12 juni 2015 asbestinventarisatierapporten opgesteld door [bedrijf 1] .13 Bij dit onderzoek is geconstateerd dat er asbest zat tussen de betimmering en de wand van het schip. Verdachte heeft een asbestsaneerder opdracht gegeven het schip asbestvrij te maken. Dit duurde lang. Later bleek dat er ook spuitasbest in de menielaag zat. Er zijn verschillende methoden geprobeerd om het asbest te verwijderen.14 De asbestsaneerder [asbestsaneerder] B.V. (hierna: [asbestsaneerder] ) heeft berekend dat onder de menie en primer in het schip 1.060 meter (de rechtbank begrijpt: m²) asbest zat en dat het verwijderen daarvan € 635.000,00 zou gaan kosten. Verdachte is niet verder gegaan met [asbestsaneerder] voor een volledige asbestsanering van het schip, omdat het te duur zou worden.15 Bij geen enkele methode lukte het om het asbest achter de spanten, in de hoekjes weg te krijgen. [naam 2] heeft verklaard dat zij denkt dat verdachte uiteindelijk ongeveer € 225.000,00 heeft betaald voor het saneren van het schip.16

Op een gegeven moment werd bekend dat het schip niet asbestvrij te krijgen was. Toen heeft [medeverdachte 1] opdracht gegeven de sanering van het schip stop te zetten.17 Vervolgens heeft [medeverdachte 1] aan [naam 2] opdracht gegeven om een sloopbedrijf te zoeken. [naam 2] heeft daarop contact opgenomen met het sloopbedrijf [sloopbedrijf] (hierna: [sloopbedrijf] ).18 Per brief van 31 augustus 2015 heeft [sloopbedrijf] aan [naam 2] een offerte uitgebracht voor het recyclen van het schip tegen een vergoeding van € 28.500,00. Deze vergoeding was inclusief (onder meer) het verwijderen van asbest door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.19 [sloopbedrijf] stelde als acceptatievoorwaarde dat de lucht schoon moest zijn. [medeverdachte 1] heeft [asbestsaneerder] opdracht gegeven om het schip schoon te maken, teneinde aan deze voorwaarde te voldoen. Ook is overeengekomen dat [asbestsaneerder] het schip duurzaam zou afdichten. Er is overleg geweest met [sloopbedrijf] en er is een transportdatum gepland. Later heeft [naam 2] in opdracht van [medeverdachte 1] het transport naar [sloopbedrijf] gecanceld.20

Uiteindelijk zijn beide bedrijven strafrechtelijk aansprakelijk gehouden (wij traden niet op in deze zaak, maar wel in andere zaken).

Voor het saneren van asbest geldt dat je asbesthoudende materialen als bedrijf niet zomaar mag aanbieden aan een andere partij. De reden is dat het als bedrijfsafvalstof wordt gezien. Verder kan het aanbieden van asbest strafbaar zijn door dat er een overtreding ontstaat van de Arbeidsomstandighedenwet of het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het bedrijf dat de asbesthoudende materialen verwijdert en/of ontvangst neemt moet een vergunning hebben (ook wel een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf genoemd).

Heeft u vragen hierover of over andere mogelijke bedrijfsafvalstoffen of wordt u uitgenodigd voor verhoor? Neemt u dan direct contact met ons op om te overleggen. Roozemond [+] De Haan advocaten te Utrecht heeft ruime ervaring in milieudelicten.

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Contact opnemen
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×