‘Wij hebben veel ervaring in zowel pgb-zaken als zorg in natura zaken’

‘Voorkomen is beter dan genezen’

Inspectie, toezicht en compliance: in de zorg

Inspectie- en toezichtzaken

Roozemond [+] De Haan advocaten staat veel zorgondernemers bij die vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) of andere toezichthouders een onderzoek krijgen. Vragen die vaak aan de orde komen zijn of de zorgadministratie op orde is, of de zorg is geleverd en of de kwaliteit van zorg voldoende is.

Ook staan wij zorgaanbieders bij als er een calamiteit heeft voorgedaan, bijvoorbeeld een zelfdoding, een moord of andere strafbare feiten binnen of buiten de zorgsetting.

Deze bijstand verlenen wij ook als gemeenten onderzoek doen in het kader van de Wmo, bij thuishulporganisaties, ambulante zorgverleners of zorgaanbieders van beschermd wonen. Wij hebben veel ervaring in zowel pgb-zaken als zorg in natura zaken.

De reden waarom wij effectief zijn in deze zaken, is erin gelegen dat wij zowel het strafrecht, bestuursrecht en het civiele recht beheersen. In zorgzaken is er vaak sprake van overlap van rechtsgebieden.

Compliance

De compliance praktijk van Roozemond [+] De Haan advocaten is gericht op het adviseren van ondernemingen om aansprakelijkheid te voorkomen. Dit kan strafrechtelijke-, bestuursrechtelijke- of civielrechtelijke aansprakelijkheid zijn. De advocaten lichten de onderneming door of de geldende wet- en regelgeving binnen de organisatie goed is geïmplementeerd.

Daarnaast kunnen Roozemond [+] De Haan uw onderneming ook bijstaan bij een zogeheten zelfonderzoek. Dit houdt in:

“Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ondernemingen die verdacht worden van strafbare feiten of die zelf aanwijzingen hebben dat zich binnen hun geledingen mogelijk strafbare gedragingen hebben afgespeeld, opgeroepen zelf onderzoek te (laten) doen naar die feiten en de resultaten daarvan aan het OM te presenteren. Dit bespaart het OM en de Fiod veel tijd en mankracht. De resultaten van het zelfonderzoek behoeven dan door het OM of de Fiod nog slechts geverifieerd te worden, onder andere door, zo nodig, inzage te nemen in het onderzoeksmateriaal. Op basis van het zelfonderzoek – en eventueel aanvullend Fiod onderzoek – wil het OM dan binnen betrekkelijk korte tijd een beslissing nemen over de afdoening van een groot en ingewikkeld strafrechtelijk onderzoek tegen een onderneming. Of die beslissing leidt tot een transactie aanbod dan wel (toch nog) tot een gang naar de rechter wordt in de visie van het OM eerst achteraf bekendgemaakt, zoals dat nu ook het geval is. Hetzelfde geldt voor het lot van individuele verdachten, bijvoorbeeld feitelijk leidinggevers. De onderneming die opdracht geeft tot een zelfonderzoek weet vooraf niet zeker of die medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek hem uiteindelijk iets positievers oplevert dan een gang naar de rechter.” (Bron: via deze link.)

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Stuur een e-mail
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×