Een specialist nodig? 030 – 272 45 00

Wetsvoorstellen: Wet civielrechtelijk bestuursverbod

4 juni 2015

In: NieuwsberichtenUncategorizedWetsvoorstellen

Mr. F.E. Keijzer (onderzoeker verbonden aan de RUG) heeft in Ondernemingsrecht 2015/30 geschreven over het wetsvoorstel. De conclusie die Keijzer trekt is dat het geen goed instrument is maar slechts een plascebo effect heeft. Zo zou het begrip faillissementsfraude te breed zijn geformuleerd en er geen goede schorsingsmogelijkheden zijn (Het vierde en het vijfde lid regelen de schorsing van de bestuurder of commissaris tegen wie een verzoek tot oplegging van een bestuursverbod aanhangig is alsmede de tijdelijke aanstelling van een of meer bestuurders door de rechtbank. Het laatste is noodzakelijk als door het opleggen van een schorsing de rechtspersoon zonder bestuurders of commissarissen zou achterblijven. Deze verzoeken kunnen worden gedaan in de inleidende dagvaarding c.q. het inleidend verzoekschrift, maar uiteraard ook, als de noodzaak daartoe tijdens de procedure mocht blijken, gedurende het geding).

Klik hier voor de memorie van toelichting.

Klik hier voor de status van het wetsvoorstel.

Indien men voornemens is om aan u een beroepsverbod op te leggen of u te schrappen uit uw functie zoals arts, psycholoog, psychiater et cetera, neemt u dan contact op met mr. J.W.D. (Jaap-Willem) Roozemond (advocaat) of mr. E.N. (Pé) Bouwman (advocaat). br&dh advocaten te Utrecht heeft ervaring in het voeren van deze procedures. U kunt geheel vrijblijvend uw zaak voorleggen aan één van onze advocaten.

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Stuur een mail
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×