Roozemond [+] De Haan in het nieuws

Gratis rechtsbijstand voor ouders bij uithuisplaatsingen

“Ouders die te maken krijgen met een uithuisplaatsing of een gezagsbeëindigende maatregel krijgen vanaf het nieuwe jaar kosteloos rechtsbijstand tijdens de rechtszaak en kunnen zich dan laten bijstaan door een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat.”

Gratis rechtsbijstand ouders bij uithuisplaatsingen

22 december 2022

In: Blog

Ouders die te maken krijgen met een uithuisplaatsing of een gezagsbeëindigende maatregel krijgen vanaf het nieuwe jaar kosteloos rechtsbijstand tijdens de rechtszaak en kunnen zich dan laten bijstaan door een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat. Dat schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming in een brief van 18 november 2022 aan de Tweede Kamer.

In de brief komt hij met een plan plan voor het verbeteren van de rechtsbescherming in de jeugdbescherming.
Op dat moment komt het nog regelmatig voor dat ouders niet worden bijgestaan door een advocaat bij procedures die diep ingrijpen in het gezinsleven, zoals bij een uithuisplaatsing of een gezagsbeëindigende maatregel. Ouders zijn ook niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar het verdient aanbeveling om dit wel te doen. Al langere tijd wordt bepleit dat het van groot belang is dat ouders in de jeugdbescherming goed juridisch ondersteund worden. De recente berichten in de media, onderstrepen dit. Ouders die door de kinderopvangtoeslagenaffaire zijn gedupeerd kunnen op dit moment kosteloos gebruik maken van rechtsbijstand. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagen affaire of de Raad voor Rechtsbijstand. In aanvulling daarop stelt de minister gedurende anderhalf jaar kosteloze rechtsbijstand beschikbaar voor ouder(s) die te maken krijgen met een uithuisplaatsing of gezagsbeëindigende maatregel.
Besluitvorming omgang uithuisplaatsing moet beter
De kosteloze rechtsbijstand wordt in stappen ingevoerd. Eerst komen de meest ingrijpende procedures in aanmerking, de gezagsbeëindigende maatregelen en de bedoeling is dat de regeling vanaf juli 2023 wordt uitgebreid met (spoed) uithuisplaatsingen. Ook worden de rechten van gezinnen waar een kind uit huis is geplaatst op andere manieren op korte termijn verbeterd. De gecertificeerde instellingen zorgen ervoor dat vanaf begin volgend jaar al hun besluiten over waar het kind kan opgroeien worden voorgelegd aan de rechter. Ook bekijken de gecertificeerde instellingen hoe de besluitvorming over de omgang tussen ouders en kinderen bij een uithuisplaatsing beter kan.
Mr. Arjan de Haan is gespecialiseerd op het gebied van jeugdrecht. Hij staat regelmatig ouders bij die worden geconfronteerd met ingrijpen van de jeugdbescherming, een mogelijke ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Ook staat hij jongeren die mogelijk gesloten worden geplaatst. Arjan verleend ook juridisch advies aan het Ondersteuningsteam Toeslagenaffaire en is betrokken bij de ontwikkeling van de herziene richtlijn Uithuisplaatsing van het NJI.

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Contact opnemen
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×